Лінгвістичні передумови формування суспільної думки

(На прикладі ситуації торгівля людьми в англомовному медійному дискурсі) У сучасному медійному просторі все більш глобального значення набуває питання конструювання соціальних ситуацій, що знаходить своє відбиття у пресі, на телебаченні, мережі Інтернет, художній літературі та інших видах дискурсу. Висвітлення суспільних