Лінгвостилістичний портрет сучасного управлінця

У період зростання й зміцнення міжнародних зв’язків в галузі економіки виникає достатньо гостра потреба в оволодінні іншомовною компетенцією, підвищенні ефективності наявних практик ділового спілкування іноземною мовою, розробці нових стратегій розвитку компаній та шляхів підвищення мотивації працівників. Сучасний бізнес спрямований на